הצהרת הכוונות שלנו

כיום מערכת היחסים שבין בעל הבית והדייר מבוססת על ההנחה שיש שני אינטרסים המתחרים זה בזה.

העמותה  "ד.ו.ב.י"  מתייחסת לאינטרסים של שני הצדדים גם יחד , בכוונה להרחיב  את  הבסיס המשותף שקיים בין בעל הבית והדייר. דיירים זקוקים וראויים לדיור נוח ובמחירים סבירים , תוך ביטחון בבעל הבית שלהם.   בעלי הבית כמשקיעים בנכס זקוקים וראויים אף הם לאותה מידת הוגנות על התשואה חזרה.

קונפליקטים צצים בין הצדדים חדשות לבקרים. אנו שמנו לנו למטרה למזער את נזקיהם ושכיחותם של קונפליקטים אלו ולהקל על פתרונם.

בדיקה נוקבת  של מערכת היחסים בין בעל הבית והדייר מצביעה על מקורות שונים לקונפליקט. ברוב המקרים מקורו של הסכסוך איננו טמון במערכת היחסים הזו בלבד אלא בכלכלה הכללית, בצורך לגישור ולפישור ובהשפעות חיצוניות שונות כגון החוקים והמיסים  אליהם כפופים הצדדים ואותם צריכים לשלם.

הגישה הכללית של ד.ו.ב.י היא לספק את האינטרסים של שני הצדדים , בעל הבית והדייר .מערכת  זו כוללת בתוכה גם  אלמנטים של התנגשות בין הצדדים וגם אלמנטים של הצטלבות האינטרסים. בעזרת ליווי משפטי צמוד ופעילות ציבורית בפריסה ארצית תקדם העמותה  טיפול בחוקי מקרקעין וחוזים בנוסף לתהליכי גישור בוררות ופישור ישירים  בין בעל הבית והדייר.כל זאת  לצד  טיפול בסוגיית  המיסוי . בנוסף תשפר העמותה  את איכות החיים של המשכירים והשוכרים בישראל.  זאת  בעזרת מערכת שיועדה לגשר ולהעניק התייחסות רב-תחומית  לקונפליקטים המתעוררים בין  הצדדים וכן על ידי הקמת מערך שירותי מוזל, אמין ומקצועי שייתן מענה  לצרכים המתעוררים.    החל ממאגר אינפורמציה זמין על בתים ודיירים  ,יעוץ משפטי , מאגר אנשי מקצוע מומלצים ומוזלים  לתחזוקה   ובעצם טיפול בכל מה שעשוי להשפיע  על תנאיי החיים של הדייר וכמובן בעל-הבית.

ב- ד.ו.ב.י אנחנו מאמינים שע"י שיפור הסביבה לבעלי הבית , ישתפרו גם התנאים אותם הוא יציע לדייר . שני האינטרסים צריכים לעבוד  במקביל ולא לבוא אחד על חשבון השני.

 

 Copyright © TENANTS & LANDLORDS TOGETHER  all rights reserved