עסקים רשומים

עסקים רשומים

אופנה הלבשה והנעלה
nadda
whassup now?
still nadda
How about now?
How many times must I say nothing?
whassup now?
still nadda
whassup now?
still nadda
whassup now?
still nadda
whassup now?
still nadda
whassup now?
still nadda
whassup now?
still nadda
whassup now?
still nadda
whassup now?
still nadda